Okategoriserade

Örebrovänstern: efterskänk glesbygdens skulder

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

logo Vänsterpartister från Örebro län slogs för en ny regionalpolitik på partiets kongress i Stockholm i dag.

Efterskänk lån till kommuner som drabbas av utflyttning och gör om landsbygdspolitiken till regionalpolitik. Det är några av förslagen som Vänsterpartiet i Örebro län slogs för på V-kongressen i dag.

– Det här är inte en fråga bara för landsbygden, det är ett stort problem i många kommuner som växer för fort, säger Johan Stolpen, kongressombud för Vänsterpartiet i Hällefors.

Motionen, som är inlämnad av hela Örebrodistriktet, kräver att V ska tillsätta en arbetsgrupp för att skapa en ny regionalpolitik.
– Vi vill ha en politik för geografisk rättvisa. Alla måste få samma tillgång till vård, skola och omsorg oavsett var i landet du bor, säger Johan Stolpen.

Sveriges befolkning blir allt mer ojämnt fördelad i landet. Några av de kommuner som drabbas hårdast av utflyttningen ligger i Örebro län. I Hällefors och Ljusnarsberg har befolkningen minskat med 30 procent de senaste 30 åren. Samtidigt växer andra orter så snabbt att de har svårt att klara av utbildning och omsorg.

– Därför måste staten ta ansvar för en modernare regionalpolitik. Vi kan inte hindra människor från att flytta, men vi kan skapa en politik som garanterar att ingen tvingas flytta till städerna för att landsbygden inte längre har råd med bra skolor och värdig äldreomsorg, säger Johan Stolpen.

Motionen gav upphov till flera debattinlägg på kongressen. Den försvarades i talarstolen av Peter Pedersen från Degerfors och Johan Stolpen från Hällefors. Kongressen röstade mot första att-satsen som föreslog en ny arbetsgrupp för regionalpolitik. Övriga att-satser ansåg besvarade då partistyrelsen menar att partiet redan arbetar med dessa frågor.

Kontakt:
Johan Stolpen, kongressombud, Hällefors
0730-62 48 86

Kortare arbetstid kan lösa arbetslösheten

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

logoI dag åker delegationen från Örebro län till Vänsterpartiets kongress i Stockholm.

En av motionerna från Örebrodistriktet handlar om att Vänsterpartiet ska arbeta hårdare för att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

– Det finns ett överskott på arbetskraft i dag. Ska vi lösa arbetslösheten måste vi dela på jobben. Att producera mer är inte långsiktigt hållbart. Dessutom är det en folkhälsofråga. De som har jobb i dag arbetar för mycket och stressrelaterade sjukdomar ökar, säger Matilda Fredriksson (V) från Örebro.

Vänsterpartiet har redan en arbetsgrupp som ska utreda frågan om förkortad arbetstid. Men Vänsterpartiet i Örebro län vill ha större fokus på frågan. Dessutom vill de slå fast att förkortad arbetstid inte ska innebära någon lönesänkning.
– Vi måste kunna dela på jobben och släppa in ungdomar på arbetsmarknaden utan att det drabbar låginkomsttagarna, säger Matilda Fredriksson.

Matilda Fredriksson är 27 år och deltar för första gången i Vänsterpartiets kongress. Hon har valts till delegationsledare för Örebro län. Hon finns tillgänglig för kommentarer under hela kongressen.

Delegationen från Örebro län består av:
Matilda Fredriksson (Örebro), Martha Wicklund (Örebro), Margareta Carlsson (Lekeberg), Johan Stolpen (Hällefors), Peter Pedersen (Degerfors), Ulf Axelsson (Lindesberg), Tryggve Thyresson (Hallsberg).

Kontakt:
Matilda Fredriksson, delegationsledare, 073-404 18 97
Kenneth Lantz, distriktsordförande, 070-335 84 91

Kallelse till Vänsterpartiet Örebro läns årskonferens 2014

avvarVänsterpartiet Örebro län kallar härmed lokalföreningar till distriktsårskonferens 2014.
Distriktsårskonferensen är partidistriktets högsta beslutande instans.

Datum: 22 – 23 februari.
Tid: Lördag kl. 10.00 till Söndag kl. 15.00.
Plats: Hotell Stinsen i Hallsberg.

Ombud
Alla partiföreningar i distriktet har rätt att utse ombud till årskonferensen. Ombud väljs av partiförenings medlemsmöte eller årsmöte. Partiförening kan endast välja ombud bland sina egna medlemmar. Ledamot av distriktsstyrelse kan ej väljas till ombud. Endast partiföreningarnas ombud har rösträtt. Ombudsfördelning 1st. ombud för vaje påbörjat 15 –tal (betalande) medlemmar! Anmälan av ombud och “övriga deltagare“ lämnas senast den 4 februari på Epost: [email protected]. Anmälan skall innehålla önskemål om mat, logi i dubbelrum om inte särskilda skäl föreligger, samt om man deltar på festen lördag kväll.

Motioner
Motion till årskonferens kan väckas av partiförening och enskild medlem i distriktet. Motion skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före årskonferensens genomförande.

Nomineringar
På distriktsårskonferensen sker val av ordförande, ordinarie ledamöter till distrikts¬styrelsen, ersättare till distriktsstyrelsen, revisorer, revisorsersättare och valberedning. Rätt att nominera har partiförenings styrelse, medlemsmöte samt enskild medlem i distriktet.
Nomineringstiden går ut vid årskonferensens öppnande, men för att kunna ha en öppen och demokratisk process vill valberedningen få in samtliga nomineringar senast 30 januari. Samtliga nomineringar skickas till valberedningens sammankallande på E-post: [email protected]

Vilka ska/får delta?
I årskonferensen deltar ombud valda av partiföreningarna, distriktsstyrelsens ledamöter, revisorer, distriktets valberedning, landstingsfullmäktigegruppens ledamöter, partistyrelseledamot från distriktet, distriktets riksdagsledamot, distriktsfunktionärer samt av partistyrelsen utsedda representanter.

Rösträtt
Rösträtt har endast ombuden och utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter, parti¬styrelseledamöter från distriktet, distriktets riksdagsledamöter, landstingsfullmäk¬tigegruppens ledamöter samt av partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor. Distriktsfunktionärer har yttranderätt i samtliga frågor.

Välkommen till distriktsårskonferensen 2014!

En myt att privatiseringar är bra för jämställdheten

Jihad Menhem (V) Örebro län svarar på Ewa Sundkvist (KD) replik i Nerikes Allehanda 22/5

Jihad VSom en privatiseringsförespråkare av välfärden riktar landstingets oppositionsråd Ewa Sundkvist (KD) kritik mot Vänsterpartiets politik och ställningstagande om vinster i välfärden, dessutom anklagar hon oss att vi vill förbjuda alla privata initiativ.
Låt mig en gång för alla förtydliga att Vänsterpartiet inte är emot privata företag, men skola, vård och omsorg är sektorer som vi anser ska vara gemensamt ägda och offentligt drivna för att kunna ha kontroll och insyn över verksamheterna.

Vänsterpartiet har länge varit drivande i frågan om vinster i välfärden. Och självklart vill vi avskaffa företagens möjlighet att plocka ut vinster från välfärden, för oss är frågan om vinstintressets roll avgörande för välfärdens framtid. Till skillnad från Kristdemokraterna och andra allianspartier så har vi ett stort folkligt stöd för att skola, vård och omsorg inte ska privatiseras med stora vinstuttag till skatteparadis som följd.

De stora privata bolag som köper upp vår välfärd har enbart ett intresse att skapa så stora vinster som möjligt, vinsterna får de genom att skära ner på kostnader som till exempel personal och sedan förvandla våra gemensamma skattepengar till privata förmögenheter. Som vanligt blundar Kristdemokraterna liksom andra borgerliga politiker om de miljarder av skattepengar som varje år försvinner från välfärden och hamnar på riskkapitalisternas konton.

Frågan om vinster i välfärden är inte en fråga om att få välja skola, vårdcentral eller äldreomsorg. Vi i Vänsterpartiet tror och värnar om en verklig valfrihet som bygger på att man kan välja mellan goda alternativ istället för kristdemokraternas valfrihet som handlar om privatisering, vinster och underbemanning. Just för att vi tror på valfriheten vill vi att kvalitet och tillgänglighet ska sättas före vinsten. Vi vill ge ytterligare resurser så att tiden ska räcka till för att ta hand om alla efter deras behov, inte bara till det allra nödvändigaste. Läs mer

Carema – bolaget som gav vanvården ettansikte!

Mia Sydow Mölleby, Riksdagsledamot från Örebro län

Mias krönika till Karlskoga Kuriren

I onsdags läste jag en debattartikel av Caremas vd där han påtalade att Carema ”vill stå för något nytt i svensk äldreomsorg”. Jo, det har de verkligen lyckats med. Det har väl sällan varit så massiv kritik mot en verksamhet som deras äldreboenden. För många har Carema blivit bolaget som gett vanvården ett ansikte.

Nu har också äldreomsorgsministern reagerat. Men hon ser inget problem med privatiseringar i de här verksamheterna utan har lagt hela ansvaret på kommunerna. Hon menar att de är för dåliga på upphandling och uppföljning, och att kommunerna måste upphandla på kvalitét och inte lägsta pris. I Stockholm, där de värsta skandalboendena ligger, har man upphandlat med kvalitétskriterier och ändå har det blivit så här.

Idag kan kommunerna välja om de vill sköta äldreomsorgen själva, men ministern tycker att de ska tvingas släppa in privata bolag och sedan följa upp med en stor kontrollapparat. Det enklaste vore faktiskt att kommunerna kunde driva omsorgen, självklart måste de också följa upp sin egen verksamhet så att den blir bra. Köp och säljverksamhet inom en kommun eller mellan kommun och bolag slukar en massa resurser bara för kontroll och för att fastställa priset. Läs mer

Gör Sverige mänskligare!

Mia Sydow Mölleby, Riksdagsledamot från Örebro län

Mias krönika till Karlskoga Kuriren

För tre veckor sedan blev jag mormor. Största händelsen det här århundradet, ändå helt utan medial uppmärksamhet. Flera dagar cirkulerade det mesta runt den här nya parveln och allt annat kändes ganska ointressant. Men det är klart att jag fortsätter intressera mig för världen utanför. För det här nya lilla livet spelar det väldigt stor roll hur världen ser ut, hur vi ser på våra medmänniskor och vad vi tar för ansvar för varandra.

Den senaste veckan har det varit mycket skriverier om 91-åriga Ganna från Ukraina.
Nu blev avvisningen stoppad för att Europadomstolen ska pröva fallet. Jag hoppas att det ger resultat så att hon får stanna hos sin familj i Sverige. Och jag hoppas att det påverkar den omänskliga politik som förs idag.

Både migrationsministern och statsministern har klargjort att de absolut inte vill se någon lagändring. De tycker inte att det är något problem med lagen och de vill inte uttala sig i enskilda fall. De menar också att den möjlighet för åldrade föräldrar att återförenas med sina barn i Sverige som fanns tidigare skulle vara omöjlig att återinföra. Enligt ministrarna skulle det kosta så extremt mycket att skolan och sjukvården skulle få stå tillbaka. Hur har det kunnat bli så här? Hur kommer det sig att vi hade råd att låta familjer förenas på 90-talet, men inte idag? Läs mer

Regeringen sviker de svaga

Mia Sydow Mölleby, Riksdagsledamot från Örebro län

Mias krönika till Karlskoga Kuriren

För en vecka sedan var det riksmötets högtidliga öppnande och statsministern pratade om ansvar.
I tisdags kom regeringens budget och där syns inte mycket av det ansvar för Sverige som man pratar så stort om.

Den enskilt största satsningen är att sänka krogmomsen. Det beräknas kosta 5,4 miljarder!! Enormt mycket pengar och till vilken nytta? Många bedömare menar att det inte ger några nya jobb men att det kommer ge mer pengar till krogägarna. Regeringen menar att det ska ge lägre priser på krogen och 3500 arbetstillfällen för ungdomar. Varje arbete skulle i så fall kosta drygt 1,5 miljoner. Om man satsade dessa pengar på kommuner och landsting skulle det bli minst dubbelt så många arbetstillfällen. Viktiga uppgifter inom skolan och vården skulle kunna göras. Ungdomarna skulle må betydligt bättre av att det fanns fritidsledare i skolan, att det fanns ungdomsgårdar på fritiden. Vården av våra gamla skulle kunna utvecklas med mer personal. Ja, det finns mycket klokt man skulle kunna göra med 5,4 miljarder. Läs mer

Många barn oroliga inför skolstarten!

Mia Sydow Mölleby, Riksdagsledamot från Örebro län

Mias krönika till Karlskoga Kuriren

Den här veckan börjar en släkting till mig fjärde klass. Det borde vara något att se fram emot, det borde vara lustfyllt. För honom och en massa andra barn är tyvärr skolstarten något som ger dem en stor klump i magen. Det är barn som inte känner sig säkra i skolan. Barn som utsätts för kränkande behandling av andra barn. Och tyvärr vet vuxenvärlden ofta inte hur de ska agera. Ofta verkar det som att skolpersonalen inte riktigt vill se vad som händer. Min släkting blir som så många andra utsatt i gymnastiksalens omklädningsrum. En gång försvann hans skor och han var tvungen att gå tillbaks till klassrummet barfota. En annan gång fyllde någon hans skor med vatten och när han sedan skulle gå tillbaks till klassrummet i sina våta skor blev han retad för att han hade så mycket fotsvett att det chippade om skorna. För mig verkar det solklart att den ena av de två lärarna måste vara med i omklädningsrummet. Men nej, de andra nioåriga pojkarna vill inte ha en kvinnlig lärare i omklädningsrummet! Vilket trams, självklart måste en vuxen vara med i omklädningsrummet om det är så att ett barn blir utsatt. Eller så får man se till att det är en manlig lärare med i omklädningsrummet. Läs mer

Stoppa riskkapitalisterna!

Mia Sydow Mölleby, Riksdagsledamot från Örebro länMias krönika till Karlskoga Kuriren

Mias krönika till Karlskoga Kuriren

I tisdags firades den internationella kvinnodagen igen. Det känns konstigt att det fortfarande behövs en dag på året då kvinnors villkor speciellt uppmärksammas. Men det är ju så att kvinnor mår sämre än män och kvinnor tjänar sämre än män, trots att de arbetar mer.
Regeringens politik gör att de ekonomiska skillnaderna mellan kvinnor och män ökar.

På radionyheterna i tisdags rapporterades om att det är 230 000 fler män än kvinnor som har arbete, det är den största skillnaden på 20 år. Mycket beror det på att den offentliga sektorn håller igen.

Det är många kvinnor som arbetar inom den gemensamma sektorn och där sker stora förändringar. Barnomsorg, skolor och sjukvård drivs allt oftare i privata vinstutdelande bolag. Det påverkar arbetsvillkoren för de som är anställda och det påverkar de som är beroende av verksamheterna, föräldrar, barn, patienter, anhöriga osv. Kort sagt, det påverkar oss alla för vi kommer förr eller senare vara i behov av sjukvård och äldreomsorg. Och vi kommer vara beroende av att skolan fungerar så att de som ska ta hand om oss får en bra utbildning.

Läs mer

bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem