Okategoriserade

Örebrovänstern: efterskänk glesbygdens skulder

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

logo Vänsterpartister från Örebro län slogs för en ny regionalpolitik på partiets kongress i Stockholm i dag.

Efterskänk lån till kommuner som drabbas av utflyttning och gör om landsbygdspolitiken till regionalpolitik. Det är några av förslagen som Vänsterpartiet i Örebro län slogs för på V-kongressen i dag.

– Det här är inte en fråga bara för landsbygden, det är ett stort problem i många kommuner som växer för fort, säger Johan Stolpen, kongressombud för Vänsterpartiet i Hällefors.

Motionen, som är inlämnad av hela Örebrodistriktet, kräver att V ska tillsätta en arbetsgrupp för att skapa en ny regionalpolitik.
– Vi vill ha en politik för geografisk rättvisa. Alla måste få samma tillgång till vård, skola och omsorg oavsett var i landet du bor, säger Johan Stolpen.

Sveriges befolkning blir allt mer ojämnt fördelad i landet. Några av de kommuner som drabbas hårdast av utflyttningen ligger i Örebro län. I Hällefors och Ljusnarsberg har befolkningen minskat med 30 procent de senaste 30 åren. Samtidigt växer andra orter så snabbt att de har svårt att klara av utbildning och omsorg.

– Därför måste staten ta ansvar för en modernare regionalpolitik. Vi kan inte hindra människor från att flytta, men vi kan skapa en politik som garanterar att ingen tvingas flytta till städerna för att landsbygden inte längre har råd med bra skolor och värdig äldreomsorg, säger Johan Stolpen.

Motionen gav upphov till flera debattinlägg på kongressen. Den försvarades i talarstolen av Peter Pedersen från Degerfors och Johan Stolpen från Hällefors. Kongressen röstade mot första att-satsen som föreslog en ny arbetsgrupp för regionalpolitik. Övriga att-satser ansåg besvarade då partistyrelsen menar att partiet redan arbetar med dessa frågor.

Kontakt:
Johan Stolpen, kongressombud, Hällefors
0730-62 48 86

Kortare arbetstid kan lösa arbetslösheten

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örebro län

logoI dag åker delegationen från Örebro län till Vänsterpartiets kongress i Stockholm.

En av motionerna från Örebrodistriktet handlar om att Vänsterpartiet ska arbeta hårdare för att införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.

– Det finns ett överskott på arbetskraft i dag. Ska vi lösa arbetslösheten måste vi dela på jobben. Att producera mer är inte långsiktigt hållbart. Dessutom är det en folkhälsofråga. De som har jobb i dag arbetar för mycket och stressrelaterade sjukdomar ökar, säger Matilda Fredriksson (V) från Örebro.

Vänsterpartiet har redan en arbetsgrupp som ska utreda frågan om förkortad arbetstid. Men Vänsterpartiet i Örebro län vill ha större fokus på frågan. Dessutom vill de slå fast att förkortad arbetstid inte ska innebära någon lönesänkning.
– Vi måste kunna dela på jobben och släppa in ungdomar på arbetsmarknaden utan att det drabbar låginkomsttagarna, säger Matilda Fredriksson.

Matilda Fredriksson är 27 år och deltar för första gången i Vänsterpartiets kongress. Hon har valts till delegationsledare för Örebro län. Hon finns tillgänglig för kommentarer under hela kongressen.

Delegationen från Örebro län består av:
Matilda Fredriksson (Örebro), Martha Wicklund (Örebro), Margareta Carlsson (Lekeberg), Johan Stolpen (Hällefors), Peter Pedersen (Degerfors), Ulf Axelsson (Lindesberg), Tryggve Thyresson (Hallsberg).

Kontakt:
Matilda Fredriksson, delegationsledare, 073-404 18 97
Kenneth Lantz, distriktsordförande, 070-335 84 91

Kallelse till Vänsterpartiet Örebro läns årskonferens 2014

avvarVänsterpartiet Örebro län kallar härmed lokalföreningar till distriktsårskonferens 2014.
Distriktsårskonferensen är partidistriktets högsta beslutande instans.

Datum: 22 – 23 februari.
Tid: Lördag kl. 10.00 till Söndag kl. 15.00.
Plats: Hotell Stinsen i Hallsberg.

Ombud
Alla partiföreningar i distriktet har rätt att utse ombud till årskonferensen. Ombud väljs av partiförenings medlemsmöte eller årsmöte. Partiförening kan endast välja ombud bland sina egna medlemmar. Ledamot av distriktsstyrelse kan ej väljas till ombud. Endast partiföreningarnas ombud har rösträtt. Ombudsfördelning 1st. ombud för vaje påbörjat 15 –tal (betalande) medlemmar! Anmälan av ombud och “övriga deltagare“ lämnas senast den 4 februari på Epost: [email protected]. Anmälan skall innehålla önskemål om mat, logi i dubbelrum om inte särskilda skäl föreligger, samt om man deltar på festen lördag kväll.

Motioner
Motion till årskonferens kan väckas av partiförening och enskild medlem i distriktet. Motion skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast sex veckor före årskonferensens genomförande.

Nomineringar
På distriktsårskonferensen sker val av ordförande, ordinarie ledamöter till distrikts¬styrelsen, ersättare till distriktsstyrelsen, revisorer, revisorsersättare och valberedning. Rätt att nominera har partiförenings styrelse, medlemsmöte samt enskild medlem i distriktet.
Nomineringstiden går ut vid årskonferensens öppnande, men för att kunna ha en öppen och demokratisk process vill valberedningen få in samtliga nomineringar senast 30 januari. Samtliga nomineringar skickas till valberedningens sammankallande på E-post: [email protected]

Vilka ska/får delta?
I årskonferensen deltar ombud valda av partiföreningarna, distriktsstyrelsens ledamöter, revisorer, distriktets valberedning, landstingsfullmäktigegruppens ledamöter, partistyrelseledamot från distriktet, distriktets riksdagsledamot, distriktsfunktionärer samt av partistyrelsen utsedda representanter.

Rösträtt
Rösträtt har endast ombuden och utöver ombuden har distriktsstyrelsens ledamöter, parti¬styrelseledamöter från distriktet, distriktets riksdagsledamöter, landstingsfullmäk¬tigegruppens ledamöter samt av partistyrelsen utsedda representanter yttrande- och förslagsrätt i samtliga frågor. Distriktsfunktionärer har yttranderätt i samtliga frågor.

Välkommen till distriktsårskonferensen 2014!

En myt att privatiseringar är bra för jämställdheten

Jihad Menhem (V) Örebro län svarar på Ewa Sundkvist (KD) replik i Nerikes Allehanda 22/5

Jihad VSom en privatiseringsförespråkare av välfärden riktar landstingets oppositionsråd Ewa Sundkvist (KD) kritik mot Vänsterpartiets politik och ställningstagande om vinster i välfärden, dessutom anklagar hon oss att vi vill förbjuda alla privata initiativ.
Låt mig en gång för alla förtydliga att Vänsterpartiet inte är emot privata företag, men skola, vård och omsorg är sektorer som vi anser ska vara gemensamt ägda och offentligt drivna för att kunna ha kontroll och insyn över verksamheterna.

Vänsterpartiet har länge varit drivande i frågan om vinster i välfärden. Och självklart vill vi avskaffa företagens möjlighet att plocka ut vinster från välfärden, för oss är frågan om vinstintressets roll avgörande för välfärdens framtid. Till skillnad från Kristdemokraterna och andra allianspartier så har vi ett stort folkligt stöd för att skola, vård och omsorg inte ska privatiseras med stora vinstuttag till skatteparadis som följd.

De stora privata bolag som köper upp vår välfärd har enbart ett intresse att skapa så stora vinster som möjligt, vinsterna får de genom att skära ner på kostnader som till exempel personal och sedan förvandla våra gemensamma skattepengar till privata förmögenheter. Som vanligt blundar Kristdemokraterna liksom andra borgerliga politiker om de miljarder av skattepengar som varje år försvinner från välfärden och hamnar på riskkapitalisternas konton.

Frågan om vinster i välfärden är inte en fråga om att få välja skola, vårdcentral eller äldreomsorg. Vi i Vänsterpartiet tror och värnar om en verklig valfrihet som bygger på att man kan välja mellan goda alternativ istället för kristdemokraternas valfrihet som handlar om privatisering, vinster och underbemanning. Just för att vi tror på valfriheten vill vi att kvalitet och tillgänglighet ska sättas före vinsten. Vi vill ge ytterligare resurser så att tiden ska räcka till för att ta hand om alla efter deras behov, inte bara till det allra nödvändigaste. Läs mer

KALENDARIUM
  1. Prideparaden – Örebro Pride

    augusti 26 @ 15:00 - 21:00
  2. DS-möte

    september 2 @ 10:00 - 14:00
  3. VU möte

    september 12 @ 17:00 - 20:00
bli_medlem4-262x103
Arkiv
Webbsidan sköts av Jihad Menhem
Webbsidan sköts av Jihad Menhem